Tabata-pass till Lotta

Tabata-intervaller går ut på att du tränar stenhårt i 20 sekunder, vilar 10 sekunder och sedan repeterar detta åtta gånger. Träningspasset är då färdigt på endast 4 minuter, och tabata intervaller kallas därför ofta även ”the 4 minute workout”. Härligt att bara träna i 4 minuter, eller hur?! Kruxet? För att tabata-träningen ska fungera måste […]