Individuellt anpassade träningsprogram


Under sommaren har vi inga kurser och pass, till mångas stora besvikelse, men du vet väl att du kan köpa ett individuellt anpassat träningsprogram – helt baserat på dina egna målsättningar och förutsättningar?

Vad och hur
Utifrån dina behov, önskemål och förutsättningar skräddarsyr vi ett träningsprogram som passar just dig, oavsett om du vill prestera ett visst resultat eller om du motionerar för hälsans skull. Basen i träningsupplägget är löpning, men vi jobbar även med styrka och rörlighet. Både styrke- och rörlighetsträning är nödvändigt för dig som löpare – för att du ska bli en bättre löpare, men framförallt för att du ska hålla dig skadefri!

Träningsprogrammet inleds med att du får svara skriftligt på ett antal frågor som rör din livssituation just nu. Frågorna handlar bland annat om vad och hur mycket du tränar idag, vilka målsättningar du har med din träning och vilka förutsättningar du har att träna. Baserat på dina svar utformar vi sedan ett program åt dig. Du har därefter möjlighet att diskutera programmet per telefon eller mail. Beroende på programmets omfattning finns möjlighet till ett antal uppföljningar och revideringar av programmet. Revideringarna baseras på hur din träning går och hur du mår.

I samband med träningsprogrammets slut sker ett uppföljande samtal kring huruvida målsättningen nåddes eller inte och varför/varför inte. Vid detta samtal diskuterar vi även möjliga framtida målsättningar och träningsupplägg.

Upplägg och kostnad
Basprogram 1:
Träningsprogram på 3 månader inklusive 1 uppföljning och 1 avslutande samtal.
1 000 kr.

Basprogram 2:
Träningsprogram på 6 månader inklusive 2 uppföljningar och 1 avslutande samtal.
2 000 kr.

Avancerat program 1:
Träningsprogram på 3 månader med 3 uppföljningar samt eventuella revideringar av programmet och 1 avslutande samtal.
1 800 kr.

Avancerat program 2:
Träningsprogram på 6 månader med 6 uppföljningar samt eventuella revideringar av programmet och 1 avslutande samtal.
3 200 kr.

Övrigt
Vill du ha ytterligare uppföljningar eller pt-timmar för att kunna uppfylla din målsättning, hör av dig för prisuppgift.

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *